آزمون ارزیابی خطر کودکان

روی آیکون کلیک کنیدو جنسیت و سن کودک را انتخاب کنید(از بدو تولد تا 17 سالگی)

آزمون ازریابی خطر بزرگسالان

روی آیکون کلیک کنید و گزینه های مربوط به فرد مورد ارزیابی را انتخاب نمایید(از 18 سال به بالا)