مشكلات حافظه و زوال عقل

مشکل در به یاد آوردن نام افراد، آدرس و موارد دیگری از این قبیل آزاردهنده است. فراموش کردن نام فرزندان، نشانی منزل یا سن خودتان مشکلی جدی به شمار می آید.

زوال عقل بیماری مغزی است که برای فرد به یاد آوردن رخ دادهای اخیر را دشوار می سازد و بر ارتباطات و یادگیری او اثر می گذارد. در نهایت افراد مبتلا به زوال عقل نخواهند توانست از خود مراقبت کنند. با افزایش سن، قدری کاهش در حافظه غیرمنتظره نیست؛ هر چند افزایش سن به خودی خود توضیح کافی در ناتوانی به یاد آوردن رخدادهای اخیر نمی باشد. بسیاری از افراد این که مشکل حافظه دارند را تشخیص می دهند و هنگامی که نمی‌توانند موضوعی را به خاطر آورند، احساس درماندگی و کلافگی می‌کنند. مشکل پیش رونده حافظه و گیجی و عدم درک درست زمان و مکان و انفجار احساسی متعاقب آن می‌تواند به آشفتگی خانواده، سانحه و حتی آسیب به فرد منتهی شود.

علایم و نشانه های ممکن مشکلات جدی حافظه:

 • از دست دادن حافظه اخیر
 • مشکل در کلام
 • عدم درک درست زمان و مکان
 • تصمیمات نادرست در مورد لباس پوشیدن، فعالیتهای اجتماعی یا کاری، پول
 • به آسانی گم می‌شود.
 • رویدادهای مهم را فراموش می‌کند.
 • عصبانیت ناگهانی بی دلیل
 • سرزنش دیگران در مورد جابجا کردن اشیاء
 • نصفه گذاشتن کارها
 • تکرار یک سؤال
 • قطع ارتباطات اجتماعی، به جمع علاقه ای ندارد.

توصیه‌های خانگی

برای بهبود حافظه:

١. یک فهرست تهیه کنید. این مساله نقطه ضعف نیست که برای خرید روزانه یا دیگر فعالیت ها فهرست همراه داشته باشید. اگر می خواهید واقعا به روز عمل کنید از ابزارهای الکترونیک مثل موبایل های هوشمند استفاده کنید.

2. یک برنامه معین داشته باشید. این که به یاد آورید گام بعدی چیست هنگامی که همواره از همان گامها استفاده می کنید، آسان تر است. 

3. تلاش کنید برای یادآوری چیزها از تداعی استفاده کنید. 

۴. فهرستی از رخدادهای آینده تقویم تهیه کنید. 

۵. همواره چیزهای مهم مثل کلید، کیف پول و غیره را در محل ثابتی بگذارید. 

۶. هنگامی که با شخص جدیدی آشنا می شوید چندین بار در طول گفت و گو نام او را تکرار کنید تا مطمئن شوید آن را به یاد سپرده اید. 

۷. به یاد آوردن واژه هایی که میدانید اگر به ترتیب حروف الفبا به دنبال آن بگردید ساده تر خواهد بود. امتحان کنید. 

۸. ذهن خود را مشغول نگه دارید. تمام وقت خود را صرف دیدن تلویزیون نکنید. جدول های لغات متقاطع، جدول اعداد، بازی های کارتی و خواندن، تمرکز بیش تر و انرژی ذهنی افزون تری لازم دارند. اگر از ذهن تان استفاده نکنید، ضعیف تر می‌شود. 

۹. آزمون ساده زیر به شما کمک می‌کند مشخص کنید که به ارزیابی بیش تری نیاز هست یا خیر از فردی که مشکل حافظه دارد بخواهید ۳ چیز را به خاطر بسپارد. از او بخواهید فورا آن ۳ چیز را تکرار کند. سپس به فاصله ۵ دقیقه از او بخواهید نام آن ۳ چیز را بگوید. در این فاصله از او بخواهید با یک کاغذ و مداد که به او داده اید ساعتی بکشد که زمان ۱۰ دقیقه به ۲ را نشان دهد. اگر بتواند یک ساعت درست بکشد و ۲ یا ۳ مورد را درست به خاطر آورد چندان جای نگرانی نیست. اگر نتواند به درستی ساعت را بکشد و نتواند نام چیزها را به یاد آورد باید به پزشک مراجعه کند.