مراقبت و مشاوره پيش از بارداری(مدت اعتبار مشاوره پیش از بارداری یکسال می باشد.) تعداد مراقبت پيش از بارداری حداقل يك بار است كه با توجه به وضعيت فرد ممكن است افزايش يابد.

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

تشکیل پرونده،  بررسی وضعیت فعلی مراجعه کننده، بررسی سابقه بارداری و زایمان قبلی، بررسی از نظر بیماری ها و ناهنجاری ها مرتبط با بارداری، غربالگری از نظر سلامت روان، بررسی از نظر رفتارهای پرخطر شامل مصرف الکل، مصرف دخانیات و سومصرف مواد

معاینه بالینی :

اندازه گیری قد و وزن و نمایه توده بدنی، اندازه گیری علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها و دهان و دندان، تیرویید، قلب، ریه، پستان، شکم، لگن و واژن

آزمایشات و بررسی های تکمیلی :

CBC,diff,TSH,FBS،HBSAg(در صورت نیاز)، پاپ اسمیر و آنتی بادی ضد سرخجه(در صورت نیاز)، HIV و   VDRLدر صورت وجود رفتارهای پر خطر

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد بهداشت فردی، سلامت روان، سلامت جنسی و سلامت دهان و دندان. آموزش و مشاوره در مورد تغذیه سالم و مصرف صحیح مکمل های غذایی. آموزش و مشاوره در مورد پیشگیری و ترک رفتارهای خطر ساز مانند مصرف الکل و استعمال دخانیات و سومصرف مواد.آموزش و مشاوره در مورد زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن. تعیین تاریخ مراجعه بعدی در صورت نیاز

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک ترجیحا از 3 ماه قبل از بارداری )

ایمن سازی :

سرخجه، هپاتیت ب ، دوگانه (در صورت نیاز و طبق برنامه ایمن سازی کشوری)

مراقبت دوران بارداری( تعداد مراقبت دوران بارداری حداقل هشت بار است كه با توجه به وضعيت فرد ممكن است افزايش يابد.)

جلسه مراقبت اول (هفته ۶ تا ۱۰ بارداری)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

تشکیل پرونده،  بررسی وضعیت بارداری فعلی مراجعه کننده، بررسی سابقه بارداری و زایمان قبلی، بررسی از نظر بیماری ها و ناهنجاری ها مرتبط با بارداری، غربالگری از نظر سلامت روان، بررسی از نظر رفتارهای پرخطر شامل مصرف الکل، مصرف دخانیات و سومصرف مواد، بررسی از نظر تغذیه و مصرف مکمل های دارویی و غذایی، بررسی مادر از نظر علائم خطر بارداری

معاینه بالینی :

اندازه گیری قد و وزن و نمایه توده بدنی، اندازه گیری علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها و دهان و دندان

آزمایشات و بررسی های تکمیلی :

CBC,FBS،HBSAg,BUN,Cr(در صورت نیاز)، تعیین گروه خونی و Rh،آزمایش و کشت ادرار،   پاپ اسمیر و آنتی بادی ضد سرخجه(در صورت نیاز)، HIV و   VDRLدر صورت وجود رفتارهای پر خطر، نوبت اول کومبس غیرمستقیم( در مادر Rh منفی پس از اطلاع از مثبت بودن Rh همسر)، TSH(در صورت نیاز)، پیشنهاد انجام غربالگری در مورد ناهنجاری های جنینی در هفته 11 تا 13 بارداری

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد بهداشت فردی، سلامت روان، سلامت جنسی و سلامت دهان و دندان. آموزش و مشاوره در مورد تغذیه سالم و مصرف صحیح مکمل های غذایی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر و شکایات شایع بارداری.آموزش و مشاوره در مورد  غربالگری جنین از نظر ناهنجاری های جنینی. تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تا پایان بارداری )

ایمن سازی :

دوگانه و آنفولانزا (در صورت نیاز و طبق برنامه ایمن سازی کشوری)

جلسه مراقبت دوم (هفته ۱۶ تا ۲۰ بارداری)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، غربالگری از نظر سلامت روان، بررسی از نظر رفتارهای پرخطر شامل مصرف الکل، مصرف دخانیات و سومصرف مواد، بررسی از نظر تغذیه و مصرف مکمل های دارویی و غذایی، بررسی مادر از نظر علائم خطر بارداری و شکایات شایع

معاینه بالینی :

اندازه گیری وزن و علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها و دهان و دندان، بررسی صدای قلب جنین و اندازه گیری ارتفاع رحم

آزمایشات و بررسی های تکمیلی :

انجام سونوگرافی هدفمند در هفته 16 تا 18 بارداری به منظور بررسی وضعیت جنین،محل جفت و آنومالی های جنینی، پیشنهاد انجام غربالگری در مورد ناهنجاری های جنینی در صورت لزوم در  هفته 15 تا 17 بارداری 

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد بهداشت فردی، سلامت روان و سلامت دهان و دندان. آموزش و مشاوره در مورد تغذیه سالم و مصرف صحیح مکمل های غذایی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر و شکایات شایع بارداری. آموزش راجع به شیردهی، آموزش و مشاوره در مورد  مضرات رفتارهای پرخطر مانند مصرف الکل،مصرف دخانیات و سومصرف مواد. توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تا پایان بارداری )، تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (از شروع هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری)

نکته: در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 400 میکرو گرم اسید فولیک است، نیاز به ادامه تجويز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع هفته ۱6 تا پایان بارداری نیست. 

ایمن سازی :

دوگانه و آنفولانزا (در صورت نیاز و طبق برنامه ایمن سازی کشوری)

جلسه مراقبت سوم (هفته 24 تا 30 بارداری)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، بررسی از نظر تغذیه و مصرف مکمل های دارویی و غذایی، بررسی مادر از نظر علائم خطر بارداری و شکایات شایع

معاینه بالینی :

اندازه گیری وزن و علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها و دهان و دندان، بررسی صدای قلب جنین و اندازه گیری ارتفاع رحم

آزمایشات و بررسی های تکمیلی :

CBC ، آزمایش ادرار، نوبت دوم کومبس غیرمستقیم( در مادر Rh منفی با همسر Rh مثبت)،  FBS و OGTT برای افراد غیر دیابتیک در هفته 24 تا 28 بارداری

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد بهداشت فردی، سلامت روان و سلامت جنسی. آموزش و مشاوره در مورد تغذیه سالم و مصرف صحیح مکمل های غذایی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر و شکایات شایع بارداری.آموزش راجع به شیردهی. توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تا پایان بارداری )، تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (از شروع هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری)

نکته: در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 400 میکرو گرم اسید فولیک است، نیاز به ادامه تجويز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع هفته ۱6 تا پایان بارداری نیست. 

ایمن سازی :

دوگانه و آنفولانزا (در صورت نیاز و طبق برنامه ایمن سازی کشوری)

تجویز رگام در صورت نیاز از هفته 28 تا 34 بارداری(در صورت منفی شدن آزمایش های کومبس غیر مستقیم در مادر Rh منفی با همسر Rh مثبت)  

جلسه مراقبت چهارم (هفته 31 تا 34 بارداری)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، بررسی از نظر تغذیه و مصرف مکمل های دارویی و غذایی، بررسی مادر از نظر علائم خطر بارداری و شکایات شایع

معاینه بالینی :

اندازه گیری وزن و علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها ، بررسی صدای قلب جنین و اندازه گیری ارتفاع رحم

آزمایشات و بررسی های تکمیلی :

سونوگرافی در هفته 31 تا 34 بارداری، تست تشخیص سریع HIV در هفته 31 تا 34 بارداری

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر و شکایات شایع بارداری. آموزش و مشاوره در مورد  مضرات رفتارهای پرخطر مانند مصرف الکل،مصرف دخانیات و سومصرف مواد. آموزش راجع به شیردهی. آموزش و مشاوره در مورد  فواید زایمان طبیعی و ایمن، آمادگی برای زایمان و محل مناسب برای زایمان. توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان، آموزش و مشاوره در مورد  زمان مناسب برای بارداری بعدی احتمالی، آموزش و مشاوره در مورد  نوزاد و علائم خطر شایع در نوزاد، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تا پایان بارداری )، تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (از شروع هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری)

نکته: در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 400 میکرو گرم اسید فولیک است، نیاز به ادامه تجويز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع هفته ۱6 تا پایان بارداری نیست. 

ایمن سازی :

دوگانه و آنفولانزا (در صورت نیاز و طبق برنامه ایمن سازی کشوری)

تجویز رگام در صورت نیاز از هفته 28 تا 34 بارداری(در صورت منفی شدن آزمایش های کومبس غیر مستقیم در مادر Rh منفی با همسر Rh مثبت)  

جلسه مراقبت پنجم (هفته 35 تا 37 بارداری)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، بررسی از نظر تغذیه و مصرف مکمل های دارویی و غذایی، بررسی مادر از نظر علائم خطر بارداری و شکایات شایع

معاینه بالینی :

اندازه گیری وزن و علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها ، بررسی صدای قلب جنین و اندازه گیری ارتفاع رحم

آزمایشات و بررسی های تکمیلی :

سونوگرافی در هفته 31 تا 34 بارداری، تست تشخیص سریع HIV در هفته 31 تا 34 بارداری

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر و شکایات شایع بارداری. آموزش و مشاوره در مورد  مضرات رفتارهای پرخطر مانند مصرف الکل،مصرف دخانیات و سومصرف مواد. آموزش راجع به شیردهی. آموزش و مشاوره در مورد  فواید زایمان طبیعی و ایمن، آمادگی برای زایمان و محل مناسب برای زایمان. توصیه به شرکت در کلاس آمادگی زایمان، آموزش و مشاوره در مورد  زمان مناسب برای بارداری بعدی احتمالی، آموزش و مشاوره در مورد  نوزاد و علائم خطر شایع در نوزاد، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تا پایان بارداری )، تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (از شروع هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری)

نکته: در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 400 میکرو گرم اسید فولیک است، نیاز به ادامه تجويز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع هفته ۱6 تا پایان بارداری نیست. 

ایمن سازی :

دوگانه و آنفولانزا (در صورت نیاز و طبق برنامه ایمن سازی کشوری)

تجویز رگام در صورت نیاز از هفته 28 تا 34 بارداری(در صورت منفی شدن آزمایش های کومبس غیر مستقیم در مادر Rh منفی با همسر Rh مثبت)  

جلسه مراقبت ششم (هفته 38 بارداری)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، بررسی از نظر تغذیه و مصرف مکمل های دارویی و غذایی، بررسی مادر از نظر علائم خطر بارداری و شکایات شایع

معاینه بالینی :

اندازه گیری وزن و علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها ، بررسی صدای قلب جنین و اندازه گیری ارتفاع رحم

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد سلامت روان و سلامت جنسی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر و شکایات شایع بارداری. آموزش و مشاوره در مورد  مضرات رفتارهای پرخطر مانند مصرف الکل،مصرف دخانیات و سومصرف مواد. آموزش راجع به شیردهی. آموزش و مشاوره در مورد  فواید زایمان طبیعی و ایمن، آمادگی برای زایمان و محل مناسب برای زایمان. آموزش و مشاوره در مورد نوزاد و علائم خطر شایع در نوزاد، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تا پایان بارداری )، تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (از شروع هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری)

نکته: در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 400 میکرو گرم اسید فولیک است، نیاز به ادامه تجويز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع هفته ۱6 تا پایان بارداری نیست. 

جلسه مراقبت هفتم (هفته 39 بارداری)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، بررسی از نظر تغذیه و مصرف مکمل های دارویی و غذایی، بررسی مادر از نظر علائم خطر بارداری و شکایات شایع

معاینه بالینی :

اندازه گیری وزن و علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها ، بررسی صدای قلب جنین و اندازه گیری ارتفاع رحم

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد سلامت روان و سلامت جنسی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر و شکایات شایع بارداری. آموزش و مشاوره در مورد  مضرات رفتارهای پرخطر مانند مصرف الکل،مصرف دخانیات و سومصرف مواد. آموزش راجع به شیردهی. آموزش و مشاوره در مورد  فواید زایمان طبیعی و ایمن، آمادگی برای زایمان و محل مناسب برای زایمان. آموزش و مشاوره در مورد نوزاد و علائم خطر شایع در نوزاد، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تا پایان بارداری )، تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (از شروع هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری)

نکته: در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 400 میکرو گرم اسید فولیک است، نیاز به ادامه تجويز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع هفته ۱6 تا پایان بارداری نیست. 

جلسه مراقبت هشتم (هفته 40 بارداری)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، بررسی از نظر تغذیه و مصرف مکمل های دارویی و غذایی، بررسی مادر از نظر علائم خطر بارداری و شکایات شایع

معاینه بالینی :

اندازه گیری وزن و علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم و پوست و اندام ها ، بررسی صدای قلب جنین و اندازه گیری ارتفاع رحم

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد سلامت روان و سلامت جنسی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر و شکایات شایع بارداری. آموزش و مشاوره در مورد  مضرات رفتارهای پرخطر مانند مصرف الکل،مصرف دخانیات و سومصرف مواد. آموزش راجع به شیردهی. آموزش و مشاوره در مورد  فواید زایمان طبیعی و ایمن، آمادگی برای زایمان و محل مناسب برای زایمان. آموزش و مشاوره در مورد نوزاد و علائم خطر شایع در نوزاد، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز اسید فولیک ( روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تا پایان بارداری )، تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (از شروع هفته ۱۶ بارداری تا پایان بارداری)

نکته: در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین دارای 400 میکرو گرم اسید فولیک است، نیاز به ادامه تجويز قرص اسید فولیک به صورت جداگانه از شروع هفته ۱6 تا پایان بارداری نیست. 

مراقبت پس از بارداری و زایمان: ( تعداد مراقبت پس از بارداری و زایمان حداقل سه بار است كه با توجه به وضعيت فرد ممكن است افزايش يابد.)

جلسه مراقبت اول( بین روزهای اول تا سوم پس از زایمان)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی از نظر مشخصات و وضعیت زایمان، بررسی سوابق بارداری های اخیر مادر، بررسی از نظر  علائم خطر و عوارض زایمان، بررسی از نظر مصرف مکمل های دارویی

معاینه بالینی :

اندازه گیری علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم ، پستان ها، شکم(رحم) و اندام ها و محل بخیه ها

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد بهداشت فردی ، سلامت دهان و دندان ، سلامت روان و سلامت جنسی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر مادر و شکایات شایع بعد از زایمان. آموزش و مشاوره در مورد تغذیه سالم و مصرف صحیح مکمل های غذایی.  آموزش راجع به شیردهی و مشکلات آن. آموزش و مشاوره در مورد   نوزاد و علائم خطر شایع در نوزاد، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (تا 3 ماه پس از زایمان)

ایمن سازی :

تجویز رگام در مادر Rh منفی با نوزاد Rh مثبت در طی 72 ساعت اول پس از زایمان  

جلسه مراقبت دوم( بین روزهای 10 تا 15 پس از زایمان)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، بررسی از نظر  علائم خطر و عوارض زایمان، بررسی از نظر مصرف مکمل های دارویی

معاینه بالینی :

اندازه گیری علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم ، پستان ها، شکم(رحم) و اندام ها و محل بخیه ها

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد بهداشت فردی ، سلامت دهان و دندان ، سلامت روان و سلامت جنسی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر مادر و شکایات شایع بعد از زایمان. آموزش و مشاوره در مورد تغذیه سالم و مصرف صحیح مکمل های غذایی.  مشاوره راجع به تداوم شیردهی و مشکلات آن. آموزش و مشاوره در مورد   نوزاد و علائم خطر شایع در نوزاد، آموزش و مشاوره در مورد  زمان مناسب برای بارداری بعدی احتمالی، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

مکمل های دارویی :

تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (تا 3 ماه پس از زایمان)

جلسه مراقبت سوم( بین روزهای 30 تا 42 پس از زایمان)

مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده :

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر، بررسی از نظر  علائم خطر و عوارض زایمان، بررسی از نظر مصرف مکمل های دارویی، غربالگری سلامت روان

معاینه بالینی :

اندازه گیری علائم حیاتی، معاینه فیزیکی چشم ، پستان ها، شکم(رحم) و اندام ها و محل بخیه ها

آزمایشات و بررسی های تکمیلی :

انجام پاپ اسمیر در صورت نیاز، در مبتلایان به دیابت بارداری بررسی قندخون ناشتا و دو ساعته

آموزش و مشاوره :

آموزش و مشاوره در مورد بهداشت فردی ، سلامت دهان و دندان ، سلامت روان و سلامت جنسی. آموزش و مشاوره در مورد علائم خطر مادر و شکایات شایع بعد از زایمان. آموزش و مشاوره در مورد تغذیه سالم و مصرف صحیح مکمل های غذایی.  مشاوره راجع به تداوم شیردهی و مشکلات آن. آموزش و مشاوره در مورد   نوزاد و علائم خطر شایع در نوزاد 

مکمل های دارویی :

تجویز آهن(روزانه یک قرص آهن (30 میلی گرم آهن المنتال)) و مولتی ویتامین مینرال(روزانه یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال) (تا 3 ماه پس از زایمان)