اختلال مصرف مواد و الکل

آثار طبی و اجتماعی اختلال مصرف مواد به قانونی (سیگار) و غیرقانونی (الكل) بودن آن بستگی ندارد. اختلال مصرف به مصرف یک ماده به شکلی گفته می‌شود که آثار منفی بر عملکرد و فعالیتهای طبیعی زندگی روزانه بگذارد. اعتیاد معمولا به این معنی است که فرد نمی‌تواند بدون مصرف آن ماده خاص به زندگی معمول ادامه دهد یا به عبارتی دیگر در هنگام ترک مصرف دچار ناراحتی های بدنی یا ذهنی می‌شود.

بعضی انواع اختلال مصرف و اعتیاد، از دیگر انواع آن بدتر هستند. شاید بدترین ماده برای اعتیاد سیگار باشد. به طور معمول ما تصور نمی کنیم که استعمال دخانیات، اختلال مصرف باشد. متاسفانه، بعضی از افراد دچار اختلال مصرف الکل می‌شوند. اعتیاد اغلب یک بیماری طبی واقعی به شمار می آید.

از آنجا که الکل یکی از موادی است که به فراوانی مورد سوء مصرف قرار می گیرد و با اعتیاد همراه است، ما از الکل به عنوان مثال در این موضوع استفاده می کنیم. هنگامی که افراد سوالات را پاسخ می دهند می‌توانند مواد مختلف دیگری را مدنظر داشته باشند. بسیاری از افرادی که به سوء مصرف مواد مبادرت می‌کنند یا معتاد می‌شوند به این دلیل است که گمان می‌کنند مصرف این مواد به آنها کمک می‌کند از پس دیگر مشکلات طبی یا ذهنی برآیند. افرادی که به سوءمصرف مواد مبادرت می‌کنند، ضعیف یا بد نیستند. همیشه باید سعی کرد علت زمینه ساز سوءمصرف مواد را یافت.

علایم ممکن: 

  • نمی‌تواند الکل مصرف نکند.
  • کار یا گواهینامه رانندگی را از دست داده است یا به دلیل سوء مصرف الکل یا مواد بستری شده است.
  • نمی‌تواند در مقابل میل به نوشیدن الکل یا مصرف مواد مقاومت کند.
  • اگر مواد یا الکل مصرف نکند دچار علایم جسمی می‌شود.
  • به او گفته شده است که سوءمصرف مواد یا الکل پیدا کرده است.

توصیه‌هایی برای خودیاری

۱. برای کاهش مصرف هدف گذاری کنید.

مشروبات الکلی ننوشید به ویژه اگر:

  • باردارید 
  • مشکل جسمی پیدا کرده‌اید. 
  • رانندگی، ورزش یا کار می کنید.

٢. کمک بگیرید. گروههای حمایتی را بیابید. مشکل تان را با خانواده و دوستان در میان بگذارید. برای کمک به پزشک تان مراجعه کنید. 

اگر شما کسی را که مشکل اعتیاد به مواد (یا الكل) دارد میشناسید مؤثرترین کار برای کمک به وی این است که وجود مشکل را با وی مطرح و به وی توصیه کنید برای حل آن کمک بخواهد. همکاری با چنین فردی برای کمک به پوشیده نگاه داشتن موضوع تنها به رفتار اعتیادی کمک می‌کند. رفتار اعتیادی می‌تواند منجر به سوءاستفاده جسمی یا کلامی‌ شود که شما را در معرض خطر قرار می‌ دهد. اگر شما با فرد معتاد به مواد یا الكل زندگی می کنید، خودتان نیز ممکن است نیاز به کمک داشته باشید. با پزشک یا مشاورتان گفت وگو کنید. اغلب دوستان و خانواده می‌توانند حمایت کافی به عمل آورند ولی ممکن است کسی بهتر از شما نداند که چگونه باید با این مساله روبرو شوید.

سوءمصرف و اعتیاد می‌تواند با داروهای بدون نسخه، داروهای نسخه ای یا مواد غیرقانونی رخ دهد. سوءمصرف و اعتیاد ممکن است با دیگر مواد نظیر چسب، رنگ یا بنزین که قابل استنشاق اند رخ دهد. به عنوان یک قانون کلی رفتار تکراری که توانایی فرد را برای انجام فعالیتهای طبیعی زندگی روزمره مختل کند، اعتیاد است. با پزشک خود برای بحث بیش تر در این باره ملاقات کنید. توصیه‌های خودیاری که برای الكل اختصاص یافته است با کمی تعدیل برای دیگر اعتیادها و سوءمصرف مواد قابل استفاده است. 

مراکز بهداشتی درمانی می‌توانند در این زمینه به شما راهنمایی و کمک بیش تری ارایه دهند.