آنفلوآنزا و دیگر عفونتهای ویروسی 

بعضی ویروسها می‌توانند عفونت ریه ایجاد کنند که به آن پنومونی می گویند. این ویروس ها شامل آنفلوآنزا، ویروس سارس و ویروس آنفلوآنزای پرندگان و ... هستند. این ویروس ها با استنشاق ریز قطره های سرفه یا عطسه فرد مبتلا منتقل می‌شوند. دیگران با لمس اشیایی که روی آن ها سرفه شده است به این ریز قطره ها آلوده می‌شوند. بهترین دفاع شما در برابر هر عفونتی آن است که دست خود را بشویید و از ضدعفونی کننده های دست بر اساس آن چه در بخش شستشوی دست  گفته شد، استفاده کنید.

اگر به بیماری تنفسی با تب مبتلا شدید شرط احتیاط آن است که دیگران را در معرض بیماری خود قرار ندهید. خانه بمانید و سر کار نروید و از روش درست شستن دست پیروی کنید. از استفاده مشترک از حوله، دستمال یا ظروف با دیگران بپرهیزید مگر اینکه از شست و شوی مناسب آن ها اطمینان حاصل کنید. استفاده از ماسک امکان گسترش ریز قطره های تنفسی و آلودگی مراقبان را کاهش می‌دهد. کارکنان بیمارستان باید از ماسک ویژه ای (۹۵ N) که ذرات بسیار کوچک را نیز فیلتر می‌کند استفاده کنند ولی بخش عمده ای از گسترش ریز قطره ها با استفاده از ماسک های ساده اتاق عمل نیر قابل پیشگیری است.

اگر بیماری شما خیلی شدید نباشد، می‌توانید در خانه دوران بیماری را سپری کنید و بهبود یابید. شما می‌توانید تا ۱۰ روز پس از آنکه خودتان خوب شدید، عفونت را به دیگران انتقال دهید. بنابراین توصیه ما این است که تا چند روز پس از بهبود از حضور در محل کار یا تحصیل، خودداری کنید.

اگر علایم شدید شد یا در تنفس، خوردن یا مراقبت در منزل با مشکل مواجه شدید باید با زدن یک ماسک به صورت به بیمارستان بروید. احتمالا تا تشخیص قطعی شما را از دیگران مجزا می‌کنند.

واکسیناسیون بر علیه آنفلوآنزا می‌تواند کمک کننده باشد.